De wet stelt hoge eisen aan de veiligheid van machines.

Nieuwe machines dienen te voldoen aan de Machinerichtlijn en horen voorzien te zijn van de CE-markering. Toch is deze markering geen garantie voor een veilige machine, het geeft slechts aan dat de fabrikant vermoedt dat zijn machine aan de eisen voldoet en dus veilig is voor gebruik.

De werkgever die de machine beschikbaar stelt aan zijn werknemers is verplicht om per machine een risico inventarisatie te (laten) maken, om zo vast te stellen of deze wel degelijk over voorzieningen voor alle gevaren binnen het bedrijf beschikt. Vooral voor bijvoorbeeld scholen is het vermoeden van de fabrikant, dat de machine aan de eisen voldoet, vaak onvoldoende, aangezien hier vrijwel alleen ondeskundige personen met de machines werken. De werkgever is altijd de eindverantwoordelijke.

Beschermkappen, noodstoppen etc. JOVI kan alle mogelijke beveiligingen op machines aanbrengen, om ervoor te zorgen dat werknemers de werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Ook oudere machines kan JOVI zo aanpassen dat zij volledig aan de huidige stand der techniek voldoen. Wanneer de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, zal de kans op ongevallen zo klein mogelijk zijn en is men grotendeels ingedekt als er onverhoopt toch iets mis mocht gaan.

Revisie diensten: