Voor machines is het verplicht binnen de Arbowet deze machines jaarlijks op veiligheid te keuren en het hieraan gerelateerde onderhoud uit te voeren

JOVI heeft een onderhouds-/inspectiesysteem waarbij tijdens de jaarlijkse inspecties gelijktijdig onderhoud en correcties worden uitgevoerd. Dit bestaat uit technische en geometrische controle, veiligheidsinspectie, nastellen van geleidingen, nastellen van draadspillen, controle van oliepeil en smeerpunten, vervangen van schrapers e.d. Ook de veiligheid van de overige machines wordt tijdens de jaarlijkse controle meegenomen in de vorm van visuele veiligheidsinspectie.

Door regelmatig onderhoud aan de machines worden vaak kostbare reparaties voorkomen. Met het onderhouds-/inspectiesysteem is er een jaarlijkse inventarisatie van het machinepark en wordt de verplichte jaarlijkse veiligheidsinspectie gewaarborgd.